Γραμματικοπούλου Χ. ‘Προς μια Φεμινιστική Τεχνητή Νοημοσύνη: Τεχνο-Μύθοι, Πραγματικότητα και Εναλλακτικά Μέλλοντα’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 3, τχ. 1, Δεκέμβριος 2023, σσ. 15-27, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol3pp15-27.