Μανώλας Ν. ‘Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 3, τχ. 1, Δεκέμβριος 2023, σσ. 50-61, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol3pp50-61.