Παπαγεωργίου Μ. ‘Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 3, τχ. 1, Δεκέμβριος 2023, σσ. 62-76, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol3pp62-76.