Μουφτόγλου Γιώργος. ‘«Το πρόβλημα με όνομα» της Sylvia Plath. Οι διεκδικήσεις του δεύτερου φεμινιστικού κύματος σε ποιήματα της Sylvia Plath’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 2, no. 1 (Ιανουάριος 30, 2022): 4–18. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 15, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9823.