Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα. ‘Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 2, no. 1 (Δεκέμβριος 30, 2022): 52–67. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 15, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9826.