Ομάδα Συντακτική. ‘Εξώφυλλo τεύχους’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3, no. 1 (Δεκέμβριος 16, 2023). ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 23, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9926.