Μανώλας Νίκος. ‘Επιστροφή στην «επαρχία»: αρρενωπότητα και πολιτειότητα σε ένα τοπίο πολλαπλών εκτοπισμών’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3, no. 1 (Δεκέμβριος 16, 2023): 50–61. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 23, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9932.