Παπαγεωργίου Μάνος. ‘Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3, no. 1 (Δεκέμβριος 16, 2023): 62–76. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 20, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9933.