Ρήνα Γεωργία. ‘Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο 3, no. 1 (Δεκέμβριος 16, 2023): 77–89. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 15, 2024. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9934.