1.
Μωραΐτη Μ-Π. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο. EIRINI [διαδίκτυο]. 30 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 15 Ιούλιος 2024];2(1):52-67. διαθέσιμο στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9826