1.
Ομάδα Σ. Εξώφυλλo τεύχους. EIRINI [διαδίκτυο]. 16 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 19 Απρίλιος 2024];3(1). διαθέσιμο στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9926