1.
Παπαγεωργίου Μ. Οι Κρητικοί ως το εθνικό απόθεμα αρρενωπότητας και ανυποταξίας; Παγκοσμιοποίηση, σεξουαλικότητα και εθνικές αντιστάσεις. EIRINI [διαδίκτυο]. 16 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 23 Απρίλιος 2024];3(1):62-76. διαθέσιμο στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9933