1.
Ρήνα Γ. Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό. EIRINI [διαδίκτυο]. 16 Δεκέμβριος 2023 [παρατίθεται 15 Ιούλιος 2024];3(1):77-89. διαθέσιμο στο: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/ei/article/view/9934