Ο άνθρωπος και η πληροφοριακή σημαντική στο κυβερνητικό υπόδειγμα "αποφασιστικές μονάδες" του μάρκετινγκ

Σπύρος Ζευγαρίδης

Keywords


Marketing; Decision making; Information theory; Cybernetics

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.