Καφές-κακάο : τεχνολογία και έρευνα επί του αρώματος αυτών

Ορέστης Ι. Στεφανόπουλος, Αρτέμιος Μ. Μποζαμπαλίδης

Abstract


Στην παρούσα εργασία αναφέρεται, κατά πρώτο λόγο, η τεχνολογική επεξεργασία, την οποία υφίστανται ο καφές και το κακάο, ώστε να καταστούν εμπορεύσιμα προϊόντα. Έτσι δίνεται μια συνοπτική αναφορά στους βοτανικούς τους χαρακτήρες, και αυτό, αφ’ ενός για να σχηματίσει ο αναγνώστης μια γενική ιδέα γι’ αυτά τα άγνωστα σ’ εμάς φυτά, αφ’ ετέρου γιατί προϋποτίθεται η γνώση μερικών μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (ιδιαίτερα των καρπών και σπερμάτων), αφού έχει άμεση σχέση με την κατανόηση του συνόλου των σταδίων της περαιτέρω βιομηχανικής τους κατεργασίας. Τέλος, περιγράφεται η πορεία έρευνας, που αναφέρεται στην διαπίστωση της ύπαρξης πτητικών αρωματικών ενώσεων και στα δύο προϊόντα, με τη χρήση πρότυπης μεθόδου (οσμογραφίας), που αποτελεί ειδική περίπτωση αερίου χρωματογραφίας.

Keywords


Coffee; Cocoa

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.