Δημογραφικά δεδομένα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δια την περίοδον 1951-1968

Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Abstract


Η συγγραφέας χωρίζει τη μελέτη σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, ασχολείται με τη φυσική κίνηση του πληθυσμού και στο δεύτερο με τη σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. [Η περίληψη συντάχθηκε από τον καταλογογράφο]

Keywords


Demography; Thessaloniki

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.