Σύγχυσις αρμοδιοτήτων εντός της επιχειρήσεως

Ιωάννης Κ. Χολέβας

Abstract


Το άρθρο αυτό εξετάζει τα προβλήματα τα σχετικά με την αρμοδιότητα και την ευθύνη, όπως προκύπτουν μέσα σε ένα οργανωμένο σύστημα (επιχείρηση). Συγκεκριμένα, εξετάζονται τομείς όπως οι έννοιες της αρμοδιότητας και της «θέσης», η μεταξύ τους σχέση, οι διάφορες μορφές προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία διαχωρισμού τους αλλά και τα αίτια αυτών. Τέλος, προτείνονται μέτρα πρόληψης και θεραπείας. [Η περίληψη συντάχθηκε από τον καταλογογράφο]

Keywords


Enterprising policy; Human resource management; Crisis management

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.