Προσρόφησις ελευθέρων φορέως ιόντων 35SO4= επί στήλης ψευδομόρφου υδροξειδίου του σιδήρου (ΙΙΙ)

Ορέστης Χ. Παπαβασιλείου

Abstract


Το άρθρο αυτό μελετά την προσρόφηση των ελευθέρων φορέως ανιόντων 35SO4= σε στήλη ψευδόμορφου υδροξειδίου του σιδήρου (ΙΙΙ) με τη βοήθεια της καμπύλης εκλούσεως και σε συνάρτηση με το pH. [Η περίληψη συντάχθηκε από τον καταλογογράφο]

Keywords


Chemistry; Chemical elements

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.