Συνθετικοί πολύτιμοι λίθοι

Διδώ Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου

Abstract


Το άρθρο χωρίζεται σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Το πρώτο περιγράφει τις ιδιότητες των πολύτιμων λίθων: σκληρότητα, ειδικό βάρος, διαφάνεια, διάθλαση, διπλοθλαστικότητα, πολυχρωϊσμός, ιριδισμός, λαμπρότητα, χρώμα. Το δεύτερο μελετά τη σύνθεση πολύτιμων λίθων, όπως το διαμάντι, το σμαράγδι, το ρουτίλιο, το σφαλερίτη, το χαλαζία. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στις μεθόδους ελέγχου των πολύτιμων λίθων καθώς και στις εφαρμογές τους. [Η περίληψη συντάχθηκε από τον καταλογογράφο]

Keywords


Precious stones

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.