Ο ρόλος της παιδείας των διεθνών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα των επιχειρησιακών σπουδών.

Κώστας Γ. Αλεξανδρίδης

Keywords


Curricula; Internationa business enterprises

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.