Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας, την προώθηση, παραγωγή και διάδοση της ελεύθερης επιστημονικής γνώσης στη βάση της ανοικτής πρόσβασης (μέσω της «χρυσής οδού»)  αποφάσισε τη δημιουργία και λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης επιστημονικών περιοδικών, με τη χρήση του συστήματος ελεύθερου λογισμικού OJS (Open Journal Systems) ακολουθώντας την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Policy). Kεντρικός σκοπός της υπηρεσίας είναι η συγκέντρωση, ο διαμοιρασμός, η καταγραφή, διάθεση και διατήρηση της γνώσης που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και από άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς.

 

Η Υπηρεσία υποστηρίζει όλη την εκδοτική διαδικασία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού σε διαδικτυακό περιβάλλον, ενώ η Βιβλιοθήκη παρέχει την τεχνικήυποστήριξη και την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών στην έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Journals

 • Evrigenis Yearbook of International and European Law

  The Yearbook focuses on theoretical as well as practical questions and current developments in all related scientific areas, aiming at the publication of original research and scholarship in the fields of The Yearbook aims to provide a forum for quality International and European research into all the aforementioned facets, covering general and special issues of the highest impact of both practical and theoretical nature.

 • EIRINI/Young Scholar Studies on Gender

  The aim of the journal "EIRINI/Young Scholar Studies on Gender" is to provide a space for students or young researchers to express, understand and contribute to the discussion on gender, heterogeneity and social discrimination.

 • Βαλκανικά Σύμμεικτα

  Τα Βαλκανικά Σύμμεικτα αποτελούν την ελληνόγλωσση περιοδική έκδοση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, που στόχο έχει να αναδείξει τη σύγχρονη έρευνα που επιτελείται με επίκεντρο θέματα και προβλήματα που αφορούν τη Χερσόνησο του Αίμου «από φιλολογικής, ιστορικής, εθνολογικής, αρχαιολογικής, λαογραφικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πάσης άλλης απόψεως», ενώ επιπλέον επιδιώκει να συμβάλει στη «διαφώτιση της κοινής γνώμης επί των προβλημάτων της Χερσονήσου του Αίμου, προς διαμόρφωση ατμοσφαίρας αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών της για την επίτευξη προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Άρθρο 2 του εσωτερικού κανονισμού του Ιδρύματος.

   

  Τα τεύχη από το 2005 έως και σήμερα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

  https://www.imxa.gr/publish/publish.htm

   

 • Culture-Borders-Gender/Studies

  The electronic journal entitled Πολιτισμός-Σύνορα-Κοινωνικό Φύλο/Μελέτες Culture-Borders-Gender/Studies is an annual periodical publication of the Culture, Borders and Gender Laboratory of the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies at the University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. The journal aspires to become a forum for interdisciplinary dialogue between epistemological traditions and thematic fields, such as Sociocultural Anthropology, Gender Studies, Border Studies, Cultural Studies (literature, art, cinema, and digital technologies), and Minority, Migration, and Refugee Studies.

  The journal reflects the broader academic targeting and educational activity of the Culture, Borders, and Gender Laboratory, whose main objectives are:

  1. The study of cultures as a historical, social, and interpretive process within an ethnographic context.
  2. The understanding of sociocultural practices as a cultural critique of the local/global encounter as mediated by art, literature, and cinema in the Balkans, Europe, the Middle East, and Eastern Mediterranean.
  3. The comparative and multimodal research of populations living in state border areas and/or moving across them.
  4. The quest for the meaning of cultural, social, and symbolic boundaries as produced in institutional and extra-institutional contexts of local and globalised everyday life of populations that experience exclusion and detriment.
  5. The interactive and in-practice understanding of how gender identities are constructed and experienced as social and human conditions.

  The journal hosts studies in Greek and English, which are subject to a peer review process and operate as an open-access publication supported by the library of the University of Macedonia. This choice explicitly substantiates the fundamental priority of the Culture, Borders, and Gender Laboratory, which is disseminating the produced scientific knowledge in the public sphere. This political position promotes creating and sharing knowledge as a project of academic commitment and social responsibility towards the community. Our objective is to provide critical knowledge about Area Studies, an alternative understanding of social reality, and encourage the potential of co-handling it. 

   

   

 • Επιστημονικό Marketing

  Για 25 χρόνια το περιοδικό Επιστημονικό Μάρκετινγκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του επιχειρείν στην Ελλάδα, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στο ακαδημαϊκό και τον πρακτικό τρόπο διοίκησης. Στα εξώφυλλά του φιλοξενήθηκαν στελέχη της αγοράς τα οποία μέσα από τις σελίδες του περιοδικού μοιράστηκαν με τους αναγνώστες δοκιμασμένες στρατηγικές επιτυχίας ανεβάζοντας τον πύχη στο σύγχρονο επιχειρείν και διαμορφώνοντας έτσι έναν τρόπο σκέψης.

 • Επιστημονική Επετηρίδα ΠαΜακ

  Επιστημονική Επετηρίδα ΠαΜακ-----

 • ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών

  Το εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ΤΟΠΟΣ ξεκίνησε το1990 και το 2007 διέκοψε οριστικά την έκδοση του έχοντας συμπληρώσει συνολικά 15 χρόνια λειτουργίας. Οι βασικές συνιστώσες στις οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν τα άρθρα είναι: οικονομική/αναπτυξιακή, περιβαλλοντική/πολιτισμική, κοινωνιολογική/γεωγραφική, θεσμική/πολιτική.

  Τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο ΤΟΠΟΣ αφορούσαν στη διερεύνηση της χωρικής διάστασης σε συνδυασμό με ζητήματα όπως: η αναδιάρθρωση της παραγωγής, οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, η μεταβολή των ρόλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η περιβαλλοντική κρίση, η εμφάνιση νέων κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων, οι νέες μορφές διακυβέρνησης, η αστική και τοπική ανάπτυξη, κλπ.

 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση

  Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

  Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

 • South-Eastern Europe Journal of Economics

  Το South-Eastern Europe Journal of Economics είναι η επίσημη εφημερίδα της Ένωσης Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας. Το περιοδικό καλύπτει πτυχές της Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Έρευνας με έμφαση αλλά όχι αποκλειστικά στα Οικονομικά προβλήματα της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Περιλαμβάνονται επίσης έρευνες για τα προβλήματα άλλων χωρών.

 • Νέα Οικονομία

  Το μηνιαίο περιοδικό ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Μηνιαία οικονομική και κοινωνική επιθεώρηση), που εκδιδόταν ανελλιπώς από το 1946 ως το 1967, προσφέρει ένα πλούσιο υλικό για την έρευνα των οικονομικών προβληματισμών της μεταπολεμικής περιόδου. Και αυτό γιατί από τις στήλες του έγραφαν μερικοί από τους σημαντικότερους Έλληνες οικονομολόγους της εποχής.

 • Balkan Studies

  Το IMXA δημοσιεύει επίσης δύο περιοδικές εκδόσεις, το Balkan Studies και τα Bαλκανικά Σύμμεικτα. H ξενόγλωσση έκδοση του Balkan Studies αποτελεί το κύριο περιοδικό όργανο του Ιδρύματος και έχει εξασφαλίσει διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Από την πρώτη έκδοσή του, το 1960, ως σήμερα, οι πιο γνωστοί Έλληνες και ξένοι ειδικοί έχουν δημοσιεύσει από τις σελίδες του μελέτες και άρθρα που προωθούν σημαντικά τις βαλκανικές σπουδές. Ήδη, το Ίδρυμα έχει εκδώσει αναλυτικό ευρετήριο, κατά θέματα και συγγραφείς, των σαράντα πρώτων τόμων του περιοδικού (1960-1989).

  Τα τεύχη από το 2005 έως και σήμερα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

  https://www.imxa.gr/publish/publish.htm