Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την πανδημία COVID-19: αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών Α΄ Λυκείου

Main Article Content

Κυριάκος Κυριακού
Κωνσταντίνα Στεφανίδου
Αχιλλέας Μανδρίκας
Ιωάννα Σταύρου
Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Περίληψη

This article presents the findings from a survey conducted on high school students (K-10) in order to emerge the degree of students’ satisfaction concerning the distance science education, which was necessarily implemented by distance due to the COVID-19 pandemic during the school year 2020-21. The research was conducted with a questionnaire of 23 closed and 2 open-ended questions in a sample of 197 students. It can be deduced from the students’ answers that the distance science education did not like and did not satisfy the students. The main positive point was the increased use of supporting audiovisual material. As negative points, technical connection problems, lack of communication with classmates and teacher, reduced attention, lack of sufficient experimentation and limited understanding of concepts were recorded.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα