Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την πανδημία COVID-19: αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών Α΄ Λυκείου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF