Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική αξιολόγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF