Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην έκθεση μέσω του τεχνολογικού αυτοματισμού Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF