Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας σε μικτά τμήματα. Μερικά παραδείγματα

Main Article Content

Σοφία Π. Τσακαλίδου

Περίληψη

Teaching in mixed-ability classrooms is a challenge foreign language teachers face every day. Heterogeneity in the classroom has many manifestations. In the effort made by the teachers to respond successfully to this demanding task by integrating the entire student population, the differentiation of instruction is recommended. Through differentiation the learners’ active participation in the learning process increases, their performance improves and the lesson is adapted to their specific interests and needs. In this article we will examine various examples of differentiating instruction in the foreign language lesson (differentiation of the learning environment, differentiation based on readiness, interests, final product and learning profile and examples of escalation of requirements and material). Differentiated instruction is an approach proposed by researchers as a way to address heterogeneity in all its possible manifestations.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα