Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μια διδακτική δυνατότητα ή ένα εκπαιδευτικο-κοινωνικό δίλημμα;

Main Article Content

Ιωάννης Φύκαρης

Περίληψη

The main purpose of this article is to contribute to the discussion on the limits of new technologies in the educational and teaching process, especially with the emphasis given last to the educational possibilities involved in Distance Learning. The article shows that new technologies should not be an end in themselves of teaching, but should be used as a useful and multi-functional teaching tool in the respective teaching, in order to contribute to the effectiveness of teaching, attracting the interest of the students in the »teaching process. At the same time, it is emphasized that teaching is a dynamic interpersonal relationship and interaction, where conditions of social contacts and bi-contacts are formed. For the realization of this achievement, the role of the teacher is special, who makes the teaching choices but also tries to adapt them accordingly to the teaching process.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα