Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μια διδακτική δυνατότητα ή ένα εκπαιδευτικο-κοινωνικό δίλημμα; Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF