Χαρισματικά παιδιά και δομές εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Main Article Content

Ελευθέριος Δημητρός
Θεόδωρος Γούπος
Αναστασία Μπεκιάρη
Μαρία Μπεκιάρη

Περίληψη

Gifted children in Greece have been recognized by law, however there are no similar educational structures. Greek law stipulates that people with special mental abilities and talents may receive special educational treatment. Law 3699/2008 refers to gifted children and stipulates that students with special educational needs include those who have one or more mental abilities and talents developed to such an extent that exceeds the expected limits. This law is in contradiction with PD 201/98 stating clearly that students must be of “legal age”. Additionally, there is neither an educational framework nor a differentiated teaching for gifted students. Thus, it is necessary to create a framework allowing gifted children to attend higher education programs and universities according to their abilities and their needs and not according to chronological age.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
ΑΡΘΡΑ