Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κοινωνικοπολιτισμικές εκφάνσεις του «θνήσκοντος Σωκράτους» στις ζωγραφικές απεικονίσεις (17ος-19ος αι.) και δυνατότητα αξιοποίησής τους στη διδασκαλία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF