Απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρώτη εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Main Article Content

Κυριάκος-Κυπριανός Ν. Μαμμούς
Κωνσταντίνα Λ. Τσώλη
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Θωμάς Κ. Μπαμπάλης
Ευαγγελία Γαλανάκη

Περίληψη

During the 2021-2022 school year, the innovative lesson “Skills Labs” was introduced in the Greek school curriculum with the aim to enhance students’ everyday skills, life skills as well as technology and science skills. The principal aim of this research was to examine teachers’ familiarity on the suggested teaching methods which are the prerequisites for the effective implementation of the “Skills Labs”. Participants were 110 teachers of various specialties who completed a questionnaire assessing their experiences and views regarding the “Skills Labs”. Results showed that teachers are familiar with alternative teaching methods such as the Experiential, Cooperative and Personalized methods. Most of the teachers, though, did not take full advantage of these teaching methods in class. This may reflect the fact that they lack adequate in-service training as well as teaching experience. Moreover, teachers’ teaching experience and level of education were significantly related to their teaching methods. It was also found that the effective implementation of the “Skills Labs”, according to teachers’ views, depends on various factors, such as students’ readiness, adequate teaching time, and classroom infrastructure. Finally, based on the results of this study, suggestions for educational policy are made.

Article Details

Τεύχος
Ενότητα
Άρθρα