Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο γραμματισμός στην αξιολόγηση στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF