Δημοσιευμένα: 2017-12-15

Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα μαθηματικά: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Γεώργιος Κουτρομάνος, Χαράλαμπος Μουζάκης, Βικτωρία Κατσιγιάννη, Γρηγόριος Ζερβός, Γιάννης Σουδίας

75-91

Η Διοίκηση της εκπαίδευσης μεταξύ κράτους πρόνοιας και αγοράς

Ευάγγελος Μαυρικάκης, Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης

104-119