Δημοσιευμένα: 2022-03-18

Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την πανδημία COVID-19: αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών Α΄ Λυκείου

Κυριάκος Κυριακού, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Αχιλλέας Μανδρίκας, Ιωάννα Σταύρου, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική αξιολόγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην έκθεση μέσω του τεχνολογικού αυτοματισμού

Βασίλειος Μποζιάρης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Κωνσταντίνου