Δημοσιευμένα: 2022-03-18

Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την πανδημία COVID-19: αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών Α΄ Λυκείου

Κυριάκος Κυριακού, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Αχιλλέας Μανδρίκας, Ιωάννα Σταύρου, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

31-49

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική αξιολόγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου

66-77

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην έκθεση μέσω του τεχνολογικού αυτοματισμού

Βασίλειος Μποζιάρης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Κωνσταντίνου

78-106