Τραπεζική λογιστική και πληροφοριακά συστήματα

Μαρία Βαξεβανίδου

Abstract


Οι συναλλαγές και οι κάθε φύσεως συμβάσεις που συνάπτει η Τράπεζα, είτε αυτές είναι χρηματοοικονομικής φύσεως (π.χ. άνοιγμα λογαριασμού) είτε όχι (π.χ. καταγραφή χαρακτηριστικών ενός δανείου), αποτελούν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες, θα πρέπει να οργανωθούν και να δομηθούν σύμφωνα με κάποιο πληροφοριακό σύστημα, για το σχεδιασμό του οποίου θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τόσο το ισχύον τραπεζικό λογιστικό σχέδιο καθώς και το ειδικό λογιστικό σχέδιο που εφαρμόζεται σε κάθε τράπεζα. Για τη σωστή διοίκηση της πληροφορίας των τραπεζικών εργασιών απαιτείται πρώτα από όλα η συνοχή των δεδομένων τόσο της χρηματοοικονομικής όσο και της αναλυτικής λογιστικής, η έγκαιρη και ασφαλής ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και η ταχύτητα και η ευελιξία του πληροφοριακού συστήματος.

Keywords


Banks and banking; Accounting; Information systems

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.