Εμπειρική ανάλυση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα: 1958-1989

Κώστας Βελέντζας, Γιάννης Καραγιάννης

Abstract


Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη μελέτη της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση και συζήτηση των ελαστικοτήτων τιμών κατά Marshall και κατά Hicks καθώς και των εισοδηματικών ελαστικοτήτων. Η προσέγγιση των ελαστικοτήτων γίνεται μέσω ενός πλήρους συστήματος εξισώσεων ζήτησης, του "Σχεδόν Ιδανικού Συστήματος Ζήτησης" (Almost Ideal Demand System). Οι εκτιμήσεις αναφέρονται σε εννέα κατηγορίες αγαθών και βασίζονται σε στοιχεία χρονολογικών σειρών που καλύπτουν την περίοδο 1958-1989. Στην περίοδο αυτή παρατηρείται αύξηση της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία συνοδεύεται από μια σημαντική μεταβολή στη διάρθρωση της, με βασικό γνώρισμα τη σοβαρή πτώση της σχετικής συμμετοχής της δαπάνης για βασικά αγαθά στο σύνολο των καταναλωτικών δαπανών.

Keywords


Consumption (Economics); Consumer behavior

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.