Οικονομική κυβερνητική, ατελής πληροφορία και ατελής μεταφορά τεχνολογίας

Π. Καμπανάς

Abstract


Η μελέτη εξετάζει, εάν η εκτίμηση του Leijonhufvud για τον δυνητικά καινοτόμο ρόλο της Κυβερνητικής, ως Θεωρίας Δυναμικών Συστημάτων, στην ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης εκφράζει ένα εφικτό πρόγραμμα έρευνας. Στο Μέρος Ι αναλύονται η Κυβερνητική Θεωρία Συστημάτων, η Θεωρία της Πληροφορίας και η Θεωρία του Ελέγχου και της Ρύθμισης (Οδήγησης), και συνοψίζονται οι συνθήκες γενικών και οικονομικών κυβερνητικών συστημάτων. Στο τελευταίο πεδίο δείχνεται, πως σε αναφορά με τη χρήση φυσικών αναλόγων, που ανάγονται σε αναδραστικά συστήματα ελέγχου στον μηχανικό και έμβιο κόσμο, έχουν επιχειρηθεί εφαρμογές στην Οικονομική Ανάλυση (Θεωρία Σερβομηχανισμών), που δεν είναι συμβατές με τη φύση των κυβερνητικών προβλημάτων. Στο Μέρος II διερευνώνται κυβερνητικές συνθήκες κάτω από ατελή ανταγωνισμό, όπου εξετάζονται η Ατελής Πληροφορία και η Ατελής "δράση πάνω στο σύστημα" μετά τη λήψη Πληροφορίας, και η Ατελής Μεταφορά Τεχνολογίας. Προκύπτει, πως η συμβατική διατύπωση της Κυβερνητικής θεμελιώνεται σε μια μηχανιστική μέθοδο και αναφέρεται σε μηχανιστικά συστήματα, ενώ οι κυβερνητικές συνθήκες της τέλειας πληροφορίας και της τέλειας μεταφοράς τεχνολογίας δεν συντρέχουν σε ένα μη-ομογενές οικονομικό σύστημα. Τέλος συμπεραίνεται, πως η σύνδεση της ανάπτυξης της Κυβερνητικής με μια "Επανάσταση" στην Οικονομική Επιστήμη υπογραμμίζει την έμφαση της οικονομικής σκέψης σε μια Θεωρία Δυναμικών Οικονομικών Συστημάτων και επαληθεύεται ως στοιχείο ενός προγράμματος έρευνας, που, κάτω από τροποποιημένες συνθήκες, γίνεται εφικτό.

Keywords


Cybernetics; Economics

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.