Η γαλλική προβληματική για τις σχέσεις άτομο-κοινωνία και συλλογική δράση

Νικόλαος Κατριβέσης

Abstract


Ο υποβιβασμός της συλλογικής δράσης στη βάση της σχέσης κόστος κέρδος μέσα στα πλαίσια της θεωρίας της χρησιμότητας αποτελεί ένα απλουστευτικό ερμηνευτικό σχήμα. Η στρουκτουραλιστική κοινωνιολογία εξαφανίζει τον δράστη μέσα στις δομές, ενώ οι λειτουργιστές ερμηνεύουν την κάθε ατομική συμπεριφορά ως μια εσωτερικοποιημένη έκφραση της κοινωνίας. Όμως το άτομο δεν είναι επιφαινόμενο του κοινωνικού αλλά ένας ενεργητικός παράγοντας που το οικειοποιείται και το ξαναδιατυπώνει μέσα από τη διαδικασία της δόμησης - αποδόμησης μ' ένα τρόπο περίπλοκο. Μια κινητοποίηση μπορεί να κατανοηθεί εάν αναλυθεί η διαδικασία μέσα από την οποία τα άτομα περνούν από το επεξηγηματικό πλαίσιο που νομιμοποιεί την κατάσταση τους σ' ένα άλλο νοηματικό, όπου αυτή η κατάσταση γίνεται αφόρητη και άδικη. Η συνειδητοποίηση αυτής της κατάστασης δεν γίνεται άμεσα αλλά είναι αντικείμενο μιας επεξεργασίας που αποτελεί προϊόν μιας σύνθεσης ανάμεσα στις διαδικασίες παραστάσεων, τρόπων σκέψης και επιθυμιών και τη διαμόρφωση αναλόγων πρακτικών από τους συλλογικούς κοινωνικούς φορείς.

Keywords


Collective behavior; Philosophy, French

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.