Επίλυση γραμμικών συστημάτων με ελαχιστοποίηση της συνάρτησης ενέργειας νευρομορφικού δικτύου

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Μ. Αδαμόπουλος, Κώστας Γουλιάνας

Abstract


Η εργασία αυτή περιγράφει την επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων με τη βοήθεια των Νευρομορφικών Δικτύων. Ένα γραμμικό σύστημα με μήτρα των συντελεστών την Α, μεγέθους mxn μετασχηματίζεται σε σύστημα κανονικών εξισώσεων, το οποίο επιλύεται μέσω της ελαχιστοποίησης της συνάρτησης ενέργειας (συνάρτηση Lyapunov) ενός νευρομορφικού δικτύου τύπου Hopfield. H λειτουργία του δικτύου προσομοιώνεται με την επαναληπτική επίλυση των αντιστοίχων συστημάτων κανονικών διαφορικών εξισώσεων. Επίσης παρουσιάζονται νευρομορφικά δίκτυα για τον μετασχηματισμό γενικών γραμμικών συστημάτων με συστήματα κανονικών εξισώσεων.

Keywords


Neural networks (Computer science); Equations; Mathematics

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.