Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στη χωροταξία των νομών της Ελλάδας ως προς την απασχόληση

Γιάννης Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Καράκος, Θεόδωρος Κουτρουμανίδης

Abstract


Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης της περιφερειακής δομής της απασχόλησης στον δευτερογενή τομέα και βασικών κλάδων στον τριτογενή τομέα, με σκοπό τον προσδιορισμό χωρικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανίας και υπηρεσιών. Κυρίως επιχειρείται ένας τρόπος αξιολόγησης και αξιοποίησης δύο μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων (της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών και της αυτόματης ταξινόμησης κατ' αύξουσα ιεραρχία) στην περιφερειακή ανάλυση. Εφαρμόζοντας αυτές τις δύο μεθόδους, με την ποσοτική ανάλυση της απασχόλησης ανά νομό, επιτυγχάνονται εντοπισμοί χωρικών συσχετίσεων μεταξύ βιομηχανίας και υπηρεσιών καθώς και χαρτογράφηση του Ελλαδικού χώρου ως προς τη βιομηχανική απασχόληση και την απασχόληση σε βασικούς κλάδους των Υπηρεσιών.

Keywords


Employment (economic theory); Economic geography

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.