Η κίνηση στο έργο του Πλάτωνα

Main Article Content

Αναστάσιος Αρβανιτάκης

Abstract

Η γενική θεωρία της κίνησης αποτελεί το αντικείμενο του πρώτου μέρους. Εξετάζεται η στάση του Πλάτωνα στις παρμενίδειες και ηρακλείτειες θέσεις, η πηγή της κίνησης, η αυτοκινησία της ψυχής κτλ. και αντιμετωπίζονται όλα τα μεγάλα θέματα της πλατωνικής φιλοσοφίας σε σχέση με την κίνηση. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην εξέταση της κίνησης της ψυχής, των κοινών κινήσεων ψυχής και σώματος και στην κίνηση του σώματος. Το τρίτο μέρος αφορά το παιχνίδι, τη μουσική, τον χορό και τη γυμναστική στα πλαίσια της πλατωνικής παιδείας, Τέλος συγκρίνει ο Πίνδαρος με τον Πλατίνα στα πεδία που αφορούν την κίνηση του σώματος.

Article Details

Section
Articles