Η σημασία της στατιστικής πληροφόρησης για την άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής

Main Article Content

Αλέξανδρος Μ. Γουλιέλμος

Abstract

Η μη ακριβής καταγραφή των πρωτογενών στοιχείων που δίνονται στις Εμπορικές Τράπεζες από τις ναυτιλιακές εταιρείες καθιστά, από πολλά χρόνια, τις στατιστικές της Τραπέζης Ελλάδος, που αφορούν στην εισροή Ναυτιλιακού Συναλλάγματος στη χώρα, αντικείμενο σχολιασμού των ναυτιλιακών επιστημόνων. Το γεγονός αυτό είχε και έχει σοβαρές συνέπειες στην άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής για την υποδομή της ναυτιλίας στη χώρα μας. Ο συγγραφέας, αφού παραθέτει διαφόρους σχολιασμούς και στοιχεία, συνιστά μια αναμόρφωση των σχετικών κωδικοποιημένων πληροφοριών στη λεπτομέρεια που χρειάζεται για την άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής.

Article Details

Section
Articles