Συγκριτική οικονομετρική διερεύνηση του τομέα της υγείας στην Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, ΕΟΚ

Main Article Content

Νικόλαος Δριτσάκης
Γεώργιος Πέκος

Abstract

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένα μακρο-οικονομετρικό υπόδειγμα, για τη διερεύνηση του τομέα της υγείας των τριών χωρών, με τις παρακάτω διαρθρωτικές συναρτήσεις: Συνάρτηση της ζητήσεως εργασίας. Υποστηρίζεται ότι η ζήτηση της εργασίας εξαρτάται από το μισθό και από τον αριθμό των ασθενών. Συνάρτηση της ζητήσεως νοσοκομειακών κρεβατιών. Υποστηρίζεται ότι η ζήτηση για νοσοκομειακά κρεβάτια εξαρτάται από το κόστος των νοσοκομειακών κρεβατιών και από τον αριθμό των ασθενών. Συνάρτηση των επενδύσεων. Υποστηρίζεται ότι οι επενδύσεις εξαρτώνται από το υπάρχον επίπεδο του αριθμού των κρεβατιών, από το Α.Ε.Π. και από τις επενδύσεις της προηγούμενης περιόδου. Συνάρτηση της ζητήσεως των υπηρεσιών υγείας. Υποστηρίζεται ότι η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από το Α.Ε.Π. και το κόστος των ασθενών. Όλες οι συναρτήσεις είναι εκθετικές και για λόγους εκτίμησης τις μετατρέπουμε στη λογαριθμική τους μορφή ώστε να γίνουν γραμμικές. Το θεωρητικό αυτό υπόδειγμα εκτιμάται με τις μεθόδους 2SLS και με τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων από τις τρεις χώρες, στη διάρκεια της περιόδου 1960-1987. Το εκτιμημένο υπόδειγμα ελέγχεται κατά πόσο μπορεί να αναπαράγει την πραγματικότητα, με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης. Τέλος, το προσομοιωμένο πλέον υπόδειγμα χρησιμοποιείται σε πειραματισμούς εφαρμογής οικονομικών πολιτικών, οι οποίες πολιτικές βασίζονται σε μεταβολές στις μεταβλητές του μισθού, του κόστους των κρεβατιών και του Α.Ε.Π.

Article Details

Section
Articles