Ο έλεγχος ενός "επαγγελματικά ικανοποιημένου" συστήματος ανθρώπινου δυναμικού

Αγλαΐα Γ. Καλαματιανού

Abstract


Σ' αυτή την εργασία εξετάζεται το πρόβλημα του ελέγχου ενός ιεραρχικού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού, όπου η επιθυμητή δομή ή δομή-στόχος ορίζεται με βάση την έννοια του επαγγελματικά ικανοποιημένου δυναμικού. Η έννοια αυτή αντιστοιχεί στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτός ο ορισμός της επιθυμητής δομής είναι διαφορετικός από εκείνους που έχουν μέχρι σήμερα δοθεί στη σχετική φιλολογία. Προσδιορίζεται το συνολικό πρόβλημα του ελέγχου για μια τέτοια δομή και εξετάζεται αναλυτικά η δυνατότητα της διατηρησιμότητας και της εφικτότητας μιας συγκεκριμένης επιθυμητής δομής, όταν η πολιτική των προαγωγών είναι γνωστή, ενώ η πολιτική των προσλήψεων μπορεί να μεταβάλλεται.

Keywords


Job satisfaction

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.