Επιχειρηματικότητα, αβεβαιότητα και ενδεχόμενη έκπληξη

Main Article Content

Αναστάσιος Δ. Καραγιάννης

Abstract

Στην εργασία αυτή αναλύονται αρχικά οι σύγχρονες απόψεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διασύνδεση μεταξύ της επιχειρηματικής δράσης και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην οικονομική ζωή. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας σύμφωνα με τη θεωρία της ενδεχόμενης έκπληξης. Βασικός στόχος του άρθρου είναι να αποδειχθεί ότι η ταύτιση της επιχειρηματικότητας με την αβεβαιότητα δεν είναι θεωρητικά και εμπειρικά επαρκής. Επίσης, επιδιώκεται να αποδειχθούν οι σοβαρές αδυναμίες μιας ερμηνείας του τρόπου λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων που στηρίζεται στην ενδεχόμενη έκπληξη. Μετά από αυτά, προτείνεται η δραστηριοποίηση των ερευνών να στραφεί στην "ενεργητική" και όχι στην "παθητική" δράση του επιχειρηματία.

Article Details

Section
Articles