Το IMXA δημοσιεύει επίσης δύο περιοδικές εκδόσεις, το Balkan Studies και τα Bαλκανικά Σύμμεικτα. H ξενόγλωσση έκδοση του Balkan Studies αποτελεί το κύριο περιοδικό όργανο του Ιδρύματος και έχει εξασφαλίσει διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. Από την πρώτη έκδοσή του, το 1960, ως σήμερα, οι πιο γνωστοί Έλληνες και ξένοι ειδικοί έχουν δημοσιεύσει από τις σελίδες του μελέτες και άρθρα που προωθούν σημαντικά τις βαλκανικές σπουδές. Ήδη, το Ίδρυμα έχει εκδώσει αναλυτικό ευρετήριο, κατά θέματα και συγγραφείς, των σαράντα πρώτων τόμων του περιοδικού (1960-1989).

Τα τεύχη από το 2005 έως και σήμερα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.imxa.gr/publish/publish.htm

Vol. 45 No. 2 (2004)

View All Issues
Τα τρέχοντα τεύχη του περιοδικού είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα http://www.imxa.gr/publish/publish.htm