Δοκανάρη N. Στ., Ο Βορειοηπειρώτης αγωνιστής Κωνσταντίνος Παλάσκας, σελ. 62, Ιωάννινα 1980. Παπαδοπούλου Γ. X., Η εθνική ελληνική μειονότης εις την Αλβανίαν και το σχολικόν αυτής ζήτημα (Ιστορικόν αρχείον 1921-79), σελ. 296, Ιωάννινα 1981. Τζιόβα Π. Δ., Γερβάσιος Ωρολογάς, Μητροπολίτης Κορυτσάς Βορείου Ηπείρου, σελ. 156, Ιωάννινα 1980

Main Article Content

D. J. Delivanis

Article Details

Section
Book Reviews