Περί ανοήτου ταύτης εκστρατείας ... Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Ουκρανίας (Νοέμβριος 1918 - Απρίλιος 1919)

Main Article Content

Κωνσταντίνος Γ. Διώγος

Abstract

The participation of Greece in the Ukrainian Campaign (November 1918 —
April 1919) marked a turning point on greek foreign policy, at the end of World War I. It was the outcome of a longstanding policy that made use of all
diplomatic and military means, in order to achieve the completion of national
aspirations, within the frame of national ideology of the “Megali Idea”. The
main goals of the present essay is 1st) to interpret the political decision of
prime minister Eleftherios Venizelos to participate in the Ukrainian Campaign,
by sending two military Divisions, 2nd) to explore the response of
greek communities of Odessa and Crimea to the presence of greek expeditionary
forces in Southern Russia, 3rd) to revise the common perception in
historiography that the landing of greek military forces in Smyrna (on May
1919) was given as reward by the Allies, for the participation of Greece in the
Ukrainian Campaign, 4th) to attempt a new evaluation of the events, in a
political and diplomatic level.

Article Details

Section
Articles