Υπόθεση Μουλά και το ελληνικό τυρεμπόριο στην Αλβανία του μεσοπολέμου

Main Article Content

Θανάσης Μπράβος

Abstract

One more problem in the Greek-Albanian relations during the interwar
period was the Moulas question and that of Greek cheese producers who were
extremely active in that section of commerce in Albania. Object of this article
is the presentation of the way these questions were faced both by Greek and
the Albanian governments. Furthermore, in the intentions of the article is to
explain the Albanian attitude and simultaneously to show up the Greek
responsibilities in the impasse the relations of two countries had reached.

Article Details

Section
Articles