Το σύμφωνο της Θεσσαλονίκης της 31ης Ιουλίου 1938: διπλωματικό παρασκήνιο, ελληνικές προσδοκίες και βουλγαρικές διαψεύσεις. Συμβολή στη μελέτη των ελληνο- βουλγαρικών σχέσεων της δεκαετίας του ’30

Σπυρίδων Σφέτας

Abstract


The Salonica agreement, signed by Metaxas on behalf of the Balkan
Entente and Bulgarian Prime Minister Kiosseivanov, allowed Greece and
Turkey to remilitarize Thrace and Bulgaria to disregard the arms limitation
clauses of the treaty of Neuilly. It was a strategy of british diplomacy to
appease Bulgaria to join the Balkan Entente. But for Bulgaria the Balkan
Entente was a stillborn alliance. Sofia was pursuing a revisionism to the detriment
of Greece, Yugoslavia and Romania relying on Germany and saw the
Salonica agreement as a sign of weakness of the Western Powers.

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.